با کلیک بر روی لینک‌های بالا، دانلود و استفاده از اپلیکیشن نوبت‌دهی و دریافت بار، گامی اساسی در جهت توزیع عدالت‌محور بار و افزایش بهره‌وری صنعت حمل‌و‌نقل برداریم.

پشتیبانی:   54418888-021